top of page

ADOBE BEHANCE

Adobe Behance Portfolio review 2nd SEOUL

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

(어도비 비핸스 포트폴리오 리뷰 위크 2회 - 쿨레인, 아메바피쉬, 마담 롤리나 작가분들의 토크 콘서트 형식으로 대중과 함께 호흡할 수 있는 세미나를 4BD studio가 구성 및 기획, 진행을 맡았다)

 

 

 

 BACK

bottom of page